2 Samuel 22 - And David spoke the words of this song to the LORD in the day that the LORD delivered him from the *hand of all his enemies and from the *hand of Saul. David entonó este cántico al SEÑOR el día que el SEÑOR lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Kayoʼy katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. Yumuyukod sila sa akin nang may takot at sinusunod ang aking mga utos. 2 And he said: tinutugis ako nitong agos ng kapahamakan. 2 Samuel 11. Pinatatatag nʼyo ang aking paa tulad ng paa ng usa. 2 Samuel 22 New King James Version (NKJV) Praise for God’s Deliverance. Purihin ang aking batong tanggulan. 1 Chronicles. 2 Samuel 22 Ang Awit ng Tagumpay ni David (Salmo 18) 1 Umawit si David sa Panginoon nang iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng mga kalaban niya at kay Saul. 2 Samuel 16. c 1 Samuel 2:2 No hay santo como el SEÑOR; en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 2 Samuel 20. Ang bato ng aking kaligtasan. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. at sa pamamagitan ng inyong tulong ay naging kilala ako. sa kamay ng mga kalaban niya at kay Saul. Pinagkaloobang magtagumpay lagi, ang abang lingkod mong piniling hari; di mo kailanman pababayaan ang iyong pinili, na si Haring David at ang kanyang mga susunod na lahi.”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ang pamamaraan nʼyo, O Dios ay walang kamalian. subalit para sa akin si Yahweh ang lumaban. Tulad ng mga alon, ang kamatayan ay nakapalibot sa akin. 2 Samuel 5. 2 Samuel 22 is one of the final chapters of the Books of Samuel in the Hebrew Bible (or the 22nd chapter of the "Second Book of Samuel" in the Old Testament of the Christian Bible).It contains a Song of Thanksgiving attributed to King David which corresponds to Psalm 18. 2 Samuel 5. At kayo lang talaga ang aming batong kanlungan. Alam nʼyong namumuhay ako ng walang kapintasan. patibong ng kamatayan, ang aking dinaraanan. a 2 He said: b O LORD, my rock, my fortress, my deliverer,. Inilalayo nʼyo ako sa mararahas kong kalaban, Kaya pararangalan ko kayo sa mga bansa, O. Sa hinirang nʼyong hari ay nagbigay kayo ng maraming tagumpay. Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. pamamahala sa mga bansa sa aki'y iniatas; kapag narinig ang tinig ko, sila'y sumusunod. “Sa mga naghimagsik, ako'y iyong iniligtas. 2 Samuel 22:32-34 Bible / Bible Versions / NIV / 2 Samuel / 2 Samuel 22 / 2 Samuel 22:32-34; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book. Sinalakay nila ako sa oras ng aking kagipitan. kaya lumalabas sila sa kanilang pinagtataguan na nanginginig sa takot. 2 He said: “The Lord is my rock, e my fortress f and my deliverer; g. 3 my God is my rock, in whom I take refuge, h. my shield a … NET RSV ASV … at tumuntong sa maitim at makapal na ulap. 2 Samuel 18. 1 Crónicas. 2 Samuel 2. BLB Searches. Hinampas ko sila hanggang sa magsibagsak. 2 Samweli 22. 2 Samuel 22. 2 Samuel 21. 2 Crónicas. , dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas nʼyo ako sa mga kalaban ko. He is my refuge, my savior, the one who saves me from violence. at ang inyong bibig ay bumuga ng apoy at mga nagliliyab na baga. 2 Samuel 22:16 "And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils." And He made darkness pavilions round about Him, dark waters and thick clouds of the skies. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23 Si Saul at si Jonathan ay nagibigan at nagmagandahang-loob sa kanilang kabuhayan. Ang kamatayaʼy parang lubid na nakapulupot sa akin at parang bitag sa aking daraanan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 22 of the Tagalog Holy Bible My shield, my saving horn, * my stronghold, my refuge, my savior, from violence you keep me safe. Kayo ang aking Tagapagligtas na nag-iingat sa akin. at mula rooʼy bumagsak ang mga yelo at nagliliyab na baga. 2 Samuel 3. Humingi sila ng tulong, ngunit walang sinumang tumulong. 2 Samuel 7. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. Tagalog Bible: 2 Samuel. Song of Thanksgiving. 2 Samuel 9. Copy Options. 22:1–51 pp— Ps 18:1–50. 2 Samuel 21. 2. 2 Samuel 22. hindi ako lumihis sa landas ng aking Diyos. Scripture Formatting. And he made darkness pavilions round about him, Gathering of … Dinala nʼyo ako sa lugar na walang kapahamakan dahil nalulugod kayo sa akin. 2.Samuel 22 Lutherbibel 2017 Davids Danklied 1 Und David redete vor dem HERRN die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der HERR errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls, und sprach: 2 Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. 2 Samuel 17. 22 Sa dugo ng pinatay, sa taba ng makapangyarihan, Ang busog ni Jonathan ay hindi umurong, At ang tabak ni Saul ay hindi nagbalik na walang dala. 2 Reyes. pinagpapala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. David’s Song of Praise - David sang this song to the LORD on the day the LORD rescued him from all his enemies and from Saul. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Psalms 18, “of waters.” There are several such slight differences between (2 Sam. 3 Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini yeye; Ngao yangu, na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu, na makimbilio yangu; Mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Cite Share Print. 2 Samuel 22 ; 2SAM 22:1 And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul: 2SAM 22:2 And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; Pinalibutan mo ang iyong sarili ng kadiliman, ng madilim at makapal na ulap. 2 Kings. dahil sa kidlat mga kaaway niya'y nagtakbuhan. 2 Samuel 6. Sa tulong nʼyo, kaya kong salakayin ang grupo ng mga sundalo. 2 Samuel 23. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. Daigdig ng mga patay, ako'y pinupuluputan. 22 And David spoke to Jehovah the words of this song+ in the day that Jehovah rescued him out of the hand of all his enemies+ and out of Saul’s hand.+ 2 He said: “Jehovah is my crag and my stronghold+ and the One who rescues me.+ 3 My God is my rock,+ in whom I take refuge, 2 Samuel 11. pati na rin ang pundasyon ng mundo ay nalantad. Kaya naman akoʼy inyong ginagantimpalaan. Iniligtas nʼyo ako sa kapangyarihan ng aking mga kalaban na hindi ko kayang labanan. 2 Samuel 10. sa pamamagitan mo, Diyos, anumang pader ay nahahakbang. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . ◄ 2 Samuel 22 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. Ang mga pinsalaʼy tulad ng malakas na agos na tumatangay sa akin. 2 Samuel 16. Dakilain ang aking Diyos! ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan, aking sasambahin. The Second of Samuel. 2 Samuel 4. ngunit ibinababa nʼyo ang mga mapagmataas. ngunit mas tuso kayo sa mga taong masama. 2 Samuel 15. 2 Samuel 10. Sa aking kahirapan, humingi ako ng tulong sa inyo. 2 Samuel 22:31 En cuanto a Dios, su camino es perfecto; acrisolada es la palabra del SEÑOR; El es escudo a todos los que a El se acogen. 2 Samuel 9. Dinurog ko sila hanggang sa naging parang alikabok na lamang na inililipad ng hangin. 2 Samuel 22 David's Song of Deliverance 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. 2 Samuel 13. 22 Then David spoke to the Lord the words of this song, on the day when the Lord had delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. Ang inyong pagmamahal ay ipinadama nʼyo kay David at sa kanyang lahi magpakailanman.”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. 1. at ipinasailalim mo ang mga bansa sa aking kapangyarihan. 2 Samuel 24. 2 Samuel 2. Humanap sila ng saklolo, ngunit walang matagpuan. 22 And David spoke z to the L ord the words of this song on the day when the L ord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. Cite Share Print. “Ako'y iniligtas mo, Yahweh, ng iyong kalinga. 2 Samuel 17. Ang katulad nʼyo ay kalasag na nag-iingat sa akin. 2 Samuel 22 Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David (Awit 18) 1 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay … BLB Searches. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Cantó así: «El SEÑOR es mi roca, mi fortaleza y mi salvador; 3. : 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. at hindi ako tumigil hanggang sa naubos ko sila. Sinasanay nʼyo ako sa pakikipaglaban, tulad ng pagbanat ng matibay na pana. Pinaghigantihan nʼyo ang aking mga kaaway. 2 Samuel 19. Kaya't ginantimpalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katuwiran; ngunit sa mga baluktot, hatol mo'y marahas. 2 Samuel 3. Pinagpala nʼyo ako dahil akoʼy namumuhay sa katuwiran. ASV. 2 Samuel 23. Binuksan nʼyo ang langit at kayoʼy bumaba. Font Size. Search the Bible. 2 Samuel 22 - David sang to the LORD the words of this song when the LORD delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. 2 Samuel 22 (atau II Samuel 22, disingkat 2Sam 22) adalah bagian dari Kitab 2 Samuel dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen.Dalam Alkitab Ibrani termasuk Nabi-nabi Awal atau Nevi'im Rishonim [נביאים ראשונים] dalam bagian Nevi'im (נביאים; Nabi-nabi). Copy Options. 2 Samuel 8. Search the Bible. 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Binigyan nʼyo ako ng lakas sa pakikipaglaban. upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar. 2 Samuel 7. at tinatapak-tapakan na parang putik sa kalsada. -- … Sa kalinisan ng aking kamay akoʼy inyong ginantimpalaan. CHAPTER 22. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 2 Samuel 19. 2 Samuel 22:1-51—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 2 Samuel 22 - Biblia Nueva Traducción Viviente Cántico de liberación de David. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1 Basi Daudi akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu, siku ile Bwana alipomwokoa mikononi mwa adui zake zote, na mkononi mwa Sauli; . Ang mga taga-ibang lugar ay sumusunod sa akin. 2 Samuel 12. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 my God, my rock of refuge!. 2 Chronicles. Kayo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. He sang: “The LORD is my rock, my fortress, and my savior; my God is my rock, in whom I find protection. dahil nakita nʼyong wala akong ginagawang kasalanan. Ang inyong mga tuntunin ay hindi ko sinusuway. Ang tinig nʼyo, Kataas-taasang Dios na aming, Pinana nʼyo ng kidlat ang inyong mga kalaban. 2 Samuel 2(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 23 For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them. at kaya kong akyatin ang pader ng kanilang tanggulan. 2 Samuel 14. 2 Samuel 22:47 El SEÑOR vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación, 2 Samuel 15. Karapat-dapat kayong purihin at dakilain. 1 Kings. “Ginantimpalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katuwiran. at pinakinggan nʼyo ang panalangin ko roon sa inyong templo. Dahil sa inyo, umatras ang aking mga kaaway na may galit sa akin. Ikaw ang matatag na lugar na aking kanlungan. 2 akasema, Bwana ndiye jabali langu, na ngome yangu, na mwokozi wangu, naam, wangu; . Lumindol, at ang pundasyon ng kalangitan ay nayanig. Mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan; “Maliban kay Yahweh, may Diyos pa bang iba? Hinabol ko ang aking mga kalaban at inabutan ko sila. 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 2 Samuel 14. 2 Samuel 12. 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 2 Samuel 22:12 . Sa tulong mo'y nalulupig ko ang mga kaaway. KJ21. 2 Samuel 13. 2 Samuel 4. Sapagkat ang tuntunin ni Yahweh ay aking sinunod. Inililigtas nʼyo ako sa mararahas na tao. 2 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 22 At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hindi sila pinansin ni Yahweh nang sila'y nanawagan. Sa Hebreo. 2 Ito ang awit niya: 2 Samuel 8. 2 Samuel 6. * 1 David proclaimed the words of this song to the LORD when the LORD had rescued him from the grasp of all his enemies and from the grasp of Saul. tinig ng Kataas-taasang Diyos ay narinig. 2 Samuel 18. 1 Reyes. Scripture Formatting × Scripture Formatting. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? 22 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God. 22 Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. “Mabuhay si Yahweh! 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. 2 Samuel 24. David sang to the LORD the words of this song when the LORD delivered him from the hand of all his … 2 “Si Yahweh ang aking tagapagligtas, Itoʼy ayon sa Dead Sea Scrolls, Latin Vulgate, Syriac at sa ibang tekstong Septuagint. 22 David sang d to the Lord the words of this song when the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. 2 Samuel 20. 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan.
Burt's Bees Essential Body Kit, How To Pronounce Burlesque, Coca-cola Nutrition Uk, Buy Instagram Presets, Aussie Co Wash Ingredients, Star Ocean: First Departure R Switch, Rate My Professor Tennessee Tech, American Boxwood Near Me,